Företaget

Optimum startades 2009 och är idag fullvärdig medlem i det globala försäkringsförmedlarnätverket Assurex. Sedan starten har vi växt med i genomsnitt 30% om året.

1.7.2013 anskaffade Optimum 100% av aktierna i Benefit Advisors Oy. Benefit Advisors, grundat 2005, är specialiserad på liv- och pensionslösningar samt employee benefits. Bolaget är ett registrerat försäkringsmäklarföretag som har rätt att förmedla både liv, pension- och skadeförsäkringar. Benefit Advisors är medlem i IBN (International Benefits Network).

Vad vi gör

Optimum hjälper företag att utforma ett optimalt försäkringsskydd och genom en detaljerad riskanalys ges både initiala och långsiktiga fördelar. Våra medarbetare har lång erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer, stora som små. Riskanalysen hjälper oss att identifiera direkta och indirekta risker som företag exponeras mot samt utvärderar och prioriterar olika behov. Denna riskanalys lägger sedan grunden för ett kundanpassat försäkringsskydd.

Vi analyserar löpande försäkringsmarknaden samtidigt som vi följer produktutvecklingen och vilka villkor som är starkast. Varje förmedling bygger dessutom på en individuell analys av ditt företags risker och behov.

Vi finns i Helsingfors och har såväl Nordisk representation genom våra delägare i Sverige/Danmark och Norge samt internationell representation genom vårt nätverk Assurex som finns över hela världen. Vi är din naturliga samarbetspartner i t.ex. frågor om

• Ansvarsförsäkring
• Lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring
• VD och styrelseansvarsförsäkring
• Konsult- och rådgivningsansvar
• Egendom/avbrottförsäkring
• Motorfordonförsäkring
• Försäkring av offentlig verksamhet
• Transportförsäkring
• Tjänstereseförsäkring
• Kidnappning- och utpressningsförsäkring
• Entreprenadförsäkring
• Byggfelsförsäkring
• Kreditförsäkring
• Förmögenhetsbrottsförsäkring
• Riskhantering och fysiska skydd
• Captive och finansiell riskhantering

Kommentera